✈️ Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 59€✈️

Σχετικά με εμάς

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ορισμοί
Πελάτης: κάθε επαγγελματίας ή ικανό για εργασία φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται τον Ιστότοπο, ο οποίος υπόκειται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
Υπηρεσίες: τι παρέχουμε στους πελάτες:
Περιεχόμενο: Όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τις πληροφορίες στον Ιστότοπο, ιδίως κείμενο, εικόνες και βίντεο.
Πληροφορίες Πελάτη: Εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες» », που αντιστοιχεί σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να αποθηκεύονται από εμάς για τη διαχείριση του λογαριασμού σας, τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες και για λόγους ανάλυσης και στατιστικής.
Χρήστης: Χρήστης Διαδικτύου που συνδέεται και χρησιμοποιεί τον προαναφερθέντα ιστότοπο.
Προσωπικές πληροφορίες: «Πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την αναγνώριση των φυσικών προσώπων στα οποία αναφέρονται».
1. Παρουσίαση της ιστοσελίδας.
Οι χρήστες του ιστότοπού μας ενημερώνονται για την ταυτότητα των διαφόρων μερών που εμπλέκονται στη δημιουργία και την παρακολούθησή του:
Ιδιοκτήτης :
Υπεύθυνος για τη δημοσίευση:
Ο υπεύθυνος για τη δημοσίευση είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:
Αυτό το πρότυπο νομικής ειδοποίησης παρέχεται από το orson.io, το δωρεάν πρόγραμμα δημιουργίας νομικών ειδοποιήσεων για ιστότοπους.
2. Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ο ιστότοπος είναι ένα πνευματικό έργο που προστατεύεται από τις διατάξεις του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς. Ο πελάτης δεν δικαιούται με κανέναν τρόπο να επαναχρησιμοποιήσει, να μεταφέρει ή να εκμεταλλευτεί με δικά του έξοδα όλα ή μέρος των στοιχείων ή των έργων του Ιστότοπου.
Η χρήση του ιστότοπου NOUS συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που παρατίθενται παρακάτω. Αυτοί οι όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή και επομένως οι χρήστες του ιστότοπου NOUS συνιστάται να εξοικειώνονται με αυτούς τακτικά.
Αυτός ο ιστότοπος είναι συνήθως προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Η διακοπή για τεχνική υποστήριξη ενδέχεται να επιλυθεί από τη NOUS, η οποία θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες εκ των προτέρων για τις ημερομηνίες και τις ώρες παρέμβασης. Η ιστοσελίδα NOUS ενημερώνεται τακτικά από τη NOUS. Με τον ίδιο τρόπο, οι νομικές ειδοποιήσεις μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή: ωστόσο, είναι υποχρεωτικές για τον χρήστη, ο οποίος καλείται να τις αναθεωρήσει όσο το δυνατόν συχνότερα για να εξοικειωθεί μαζί τους.
3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σκοπός της ιστοσελίδας της NOUS είναι να παρέχει πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η NOUS προσπαθεί να παρέχει όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες στον ιστότοπο της NOUS. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες ή μη ενημέρωση των πληροφοριών, είτε οφείλεται σε υπαιτιότητά της είτε σε υπαιτιότητα τρίτων συνεργατών που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.
Όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο της NOUS παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της NOUS δεν είναι εξαντλητικές. Υπόκειται σε αλλαγές που έχουν γίνει από τη δημοσίευσή του.
4. Συμβατικοί περιορισμοί τεχνικών δεδομένων.
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για υλικές ζημιές που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου δεσμεύεται να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον πιο πρόσφατο, απαλλαγμένο από ιούς εξοπλισμό και με ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς. Ο ιστότοπος NOUS φιλοξενείται από πάροχο υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (RGPD: Αρ. 2016-679).
Στόχος είναι η παροχή μιας υπηρεσίας που εγγυάται το υψηλότερο επίπεδο προσβασιμότητας. Ο οικοδεσπότης παρέχει συνέχεια της υπηρεσίας 24 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα του χρόνου. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία φιλοξενίας για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ιδίως για λόγους συντήρησης, για τη βελτίωση των υποδομών της, σε περίπτωση βλάβης της υποδομής ή εάν οι υπηρεσίες δημιουργούν κίνηση που θεωρείται ασυνήθιστη.
ΕΜΕΙΣ και ο οικοδεσπότης δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου Διαδικτύου, των τηλεφωνικών γραμμών ή του υπολογιστή και του τηλεφωνικού εξοπλισμού, ιδίως λόγω συμφόρησης δικτύου που εμποδίζει την πρόσβαση στον διακομιστή.
5. Πνευματική Ιδιοκτησία και Παραχάραξη.
Η NOUS είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κατέχει τα δικαιώματα χρήσης όλων των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο, ιδίως κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογότυπων, βίντεο, εικονιδίων και ήχων. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή όλων ή μέρους των στοιχείων του ιστότοπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, απαγορεύεται, εκτός από την προηγούμενη γραπτή άδεια της: NOUS.
Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε στοιχείου του θα θεωρείται παραβίαση και θα διώκεται ποινικά.
6. Περιορισμός Ευθύνης.
Λειτουργούμε ως εκδότης του ιστότοπου. Είμαστε υπεύθυνοι για την ποιότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου που δημοσιεύουμε.
Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά προκληθεί στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο της NOUS και που προκύπτει από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ενότητα 4 ή από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας.
Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν επακόλουθες ζημίες (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου της NOUS. Διαδραστικές περιοχές είναι διαθέσιμες στους χρήστες (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην περιοχή επικοινωνίας). Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε χωρίς προειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον τομέα και που αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως τους κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων. Κατά περίπτωση, η NOUS διατηρεί επίσης το δικαίωμα να υποβάλει τον χρήστη σε αστική ή/και ποινική ευθύνη, ειδικά στην περίπτωση μηνυμάτων ρατσιστικής, προσβλητικής, δυσφημιστικής ή πορνογραφικής φύσης, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μέσο (κείμενο, φωτογραφίες κ.λπ.) .
7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων.
Ο πελάτης ενημερώνεται για τους κανονισμούς σχετικά με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (RGPD: Αρ. 2016-679).
7.1 Υπεύθυνα για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων
Ως υπεύθυνος για την επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων, αναλαμβάνουμε να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς. Ειδικότερα, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των σκοπών της επεξεργασίας δεδομένων, για την παροχή των πιθανών πελατών και πελατών του, αφού ληφθεί η συγκατάθεσή τους, πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για την τήρηση ακριβούς αρχείου της επεξεργασίας . Κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα είναι ακριβή και συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.
7.2 Σκοπός των συλλεγόμενων δεδομένων
ΕΜΕΙΣ ενδέχεται να επεξεργαστούμε ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα δεδομένα:
• για να ενεργοποιήσουμε την περιήγηση στον ιστότοπο και να διαχειριστούμε και να παρακολουθήσουμε τις υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν από τον χρήστη: δεδομένα σχετικά με τη σύνδεση και τη χρήση του ιστότοπου, τιμολόγηση, ιστορικό παραγγελιών κ.λπ. .
• για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης στον υπολογιστή (spam, hacking, κ.λπ.): υλικό που χρησιμοποιείται για περιήγηση, διεύθυνση IP, κωδικός πρόσβασης (hashed) κ.λπ.
• για βελτίωση της περιήγησης στον Ιστότοπο: δεδομένα επικοινωνίας και χρήσης
• για τη διεξαγωγή προαιρετικών ερευνών ικανοποίησης στις Η.Π.Α.: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• για διεξαγωγή εκστρατειών επικοινωνίας (sms, email): αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email
Δεν πουλάμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο εάν είναι απαραίτητο ή για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς.
7.3 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης
Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι χρήστες NOUS έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
• δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων), διόρθωση (άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων), ενημέρωση και πληρότητα των δεδομένων των χρηστών, δικαίωμα αποκλεισμού ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων των χρηστών (άρθρο 17 Γενικών δεδομένων Κανονισμός Προστασίας) όταν αυτά τα δεδομένα είναι ανακριβή, ελλιπή, διφορούμενα, ξεπερασμένα ή η συλλογή, χρήση, επικοινωνία ή αποθήκευση των οποίων απαγορεύεται
• το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (άρθρο 13-2γ του GDPR) .
• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών (άρθρο 18 του GDPR).
• το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων των Χρηστών (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ).
• το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες, όταν αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσης ή της σύμβασης τους (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).
• το δικαίωμα να καθορίσουμε την τύχη των δεδομένων των χρηστών μετά το θάνατό τους και να επιλέξουμε σε ποιον θα διαβιβάσουμε (ή όχι) τα δεδομένα τους σε τρίτο μέρος που έχουν υποδείξει προηγουμένως.
Μόλις μάθουμε για το θάνατο ενός Χρήστη και ελλείψει οδηγιών από τον Χρήστη, ΕΜΕΙΣ θα καταστρέψουμε τα δεδομένα του Χρήστη, εκτός εάν απαιτείται να τα διατηρήσουμε για αποδεικτικούς σκοπούς ή να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση.
Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να κατανοήσει πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά του Δεδομένα, να ζητήσει τη διόρθωσή τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία τους, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας γραπτώς.
Σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης πρέπει να υποδείξει τα Προσωπικά Δεδομένα που επιθυμεί να διορθώσουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε, προσδιορίζοντας με ακρίβεια τον εαυτό του με αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας (ταυτότητα ή διαβατήριο).
7.4 Μη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων Δεν
θα επεξεργαστούμε, θα φιλοξενήσουμε ή θα μεταφέρουμε τις Πληροφορίες που συλλέγονται για τους Πελάτες σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα που αναγνωρίζεται ως “ανεπαρκής” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να έχουμε ενημερώσει εκ των προτέρων τον Πελάτη. Ωστόσο, παραμένουμε ελεύθεροι να επιλέξουμε τους τεχνικούς και εμπορικούς υπεργολάβους μας, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (RGPD: Αρ. 2016-679).
Η NOUS δεσμεύεται να λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών και ειδικότερα για να διασφαλίσει ότι δεν θα διατεθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ωστόσο, εάν αναφερθεί σε εμάς ένα περιστατικό που επηρεάζει την ακεραιότητα ή το απόρρητο των Πληροφοριών Πελάτη, θα ενημερώσουμε τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό και θα ειδοποιήσουμε τον Πελάτη για τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν. Επιπλέον, δεν συλλέγουμε “ευαίσθητα δεδομένα”.
Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις θυγατρικές μας και τους υπεργολάβους μας (παρόχους υπηρεσιών) αποκλειστικά για τους σκοπούς της επίτευξης των στόχων αυτής της πολιτικής.
Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, τα κύρια πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των Χρηστών είναι το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών μας.
7.5 Τύποι δεδομένων που συλλέγονται
Όσον αφορά τους χρήστες, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της υπηρεσίας και τα οποία αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο 24 μηνών μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης Συλλέγουμε
επίσης πληροφορίες για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και παρέχετε συμβουλές σχετικά με τα συμφραζόμενα:
διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησης ιστού, πράκτορας χρήστη
Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο 24 μηνών μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.
8. Ειδοποίηση περιστατικού
Παρά τις προσπάθειές μας, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου και καμία μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απολύτως ασφαλής. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια. Εάν αντιληφθούμε παραβίαση ασφαλείας, θα ειδοποιήσουμε τους σχετικούς χρήστες ώστε να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες. Οι διαδικασίες αναφοράς συμβάντων λαμβάνουν υπόψη τις νομικές μας υποχρεώσεις, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε πλήρως τους πελάτες μας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των λογαριασμών τους και να τους παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να τους βοηθήσουμε να εκπληρώσουν τις δικές τους ρυθμιστικές υποχρεώσεις αναφοράς.
Κανένα από τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν δημοσιεύεται εν αγνοία του, δεν ανταλλάσσεται, μεταβιβάζεται ή πωλείται σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Μόνο η ανάληψη αγοράς του NOUS και των δικαιωμάτων του θα επέτρεπε τη μετάδοση των παραπάνω πληροφοριών στον ενδεχόμενο αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα υποχρεούται να συμμορφωθεί με την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη.
Ασφάλεια
Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και το απόρρητο των Προσωπικών Δεδομένων και των Προσωπικών Δεδομένων Υγείας, χρησιμοποιούμε δίκτυα που προστατεύονται από τυπικές συσκευές όπως τείχη προστασίας, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση και κωδικούς πρόσβασης.
Όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να τα προστατεύσουμε από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.
9. Σύνδεσμοι υπερκειμένου, cookies και ετικέτες Διαδικτύου
Ο ιστότοπός μας περιέχει έναν αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους που δημιουργήθηκαν με την άδειά μας. Ωστόσο, η NOUS δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το περιεχόμενο των τοποθεσιών που επισκέφθηκε με αυτόν τον τρόπο και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς αυτό. Αν δεν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα «cookies», αποδέχεστε ότι ο ιστότοπος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα “cookies” ανά πάσα στιγμή, δωρεάν, χρησιμοποιώντας τις επιλογές απενεργοποίησης που σας προσφέρονται και περιγράφονται παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε όλες ή μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος.
9.1. COOKIES Το
“Cookie” είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη και αποθηκεύεται στο τερματικό του Χρήστη (π.χ. υπολογιστής, smartphone) (εφεξής καλούμενα “Cookies”). Αυτό το αρχείο περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομα τομέα του χρήστη, τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου του χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη και την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης. Δεν υπάρχει πιθανότητα τα «cookies» να καταστρέψουν το τερματικό του Χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο.
Η NOUS μπορεί να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Χρήστη στον Ιστότοπο, όπως σελίδες που προβλήθηκαν και αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στο NOUS να βελτιώσει το περιεχόμενο του ιστότοπου και την εμπειρία περιήγησης του χρήστη.
Δεδομένου ότι τα «cookies» διευκολύνουν την περιήγηση ή/και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε να του επιτρέπει να αποφασίζει εάν θα τα αποδεχτεί, έτσι ώστε τα «cookies» να αποθηκεύονται στο τερματικό ή, αντίθετα, να απορριφθεί, είτε συστηματικά είτε ανάλογα με τον αποστολέα. Ο Χρήστης μπορεί επίσης να διαμορφώσει το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής του έτσι ώστε η αποδοχή ή η απόρριψη των Cookies να προσφέρεται κατά καιρούς προτού είναι πιθανό να αποθηκευτεί ένα Cookie στο τερματικό του. Το NOUS ενημερώνει τον Χρήστη ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής του.
Εάν ο Χρήστης αρνηθεί την αποθήκευση «cookies» στο τερματικό ή στο πρόγραμμα περιήγησής του ή εάν διαγράψει αυτά που είναι αποθηκευμένα εκεί, ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η περιήγησή του και η εμπειρία του στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Αυτό μπορεί επίσης να συμβαίνει όταν ΕΜΕΙΣ ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών μας δεν μπορεί να αναγνωρίσει, για λόγους τεχνικής συμβατότητας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται από το τερματικό, τη γλώσσα και τις ρυθμίσεις οθόνης ή τη χώρα από την οποία το τερματικό φαίνεται να είναι συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο .
Η SIA απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για τις συνέπειες που σχετίζονται με την εξασθενημένη λειτουργία του Ιστότοπου και όλων των υπηρεσιών που προσφέρει η SIA ως αποτέλεσμα (i) άρνησης «cookies» από τον χρήστη (ii) της αδυναμίας της SIA να καταγράψει ή συμβουλευτείτε «τα cookies» που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους λόγω επιλογής του Χρήστη. Για τη διαχείριση των Cookies και την επιλογή του Χρήστη, η διαμόρφωση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική. Περιγράφεται στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης, το οποίο θα υποδεικνύει πώς ο Χρήστης μπορεί να αλλάξει τις επιθυμίες του σχετικά με τα Cookies.
Ανά πάσα στιγμή, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να εκφράσει και να αλλάξει τις επιθυμίες του σχετικά με τα «cookies». Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.
Αυτοί οι τύποι “cookies” κατατίθενται στα τερματικά σας μόνο εάν συμφωνείτε με αυτά συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο ή την εφαρμογή για κινητά της NOUS. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies ανά πάσα στιγμή.
Άρθρο 9.2. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Ενδέχεται μερικές φορές να χρησιμοποιούμε web beacons (γνωστά και ως « tags », action tags, single pixel GIF, διαφανή GIF, αόρατα GIF και one-to-one GIF) και να τα υλοποιούμε μέσω ενός συνεργάτη web analytics που μπορεί να βρίσκεται (και επομένως αποθηκεύστε σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη) σε μια ξένη χώρα.
Αυτές οι ετικέτες τοποθετούνται τόσο στις διαδικτυακές διαφημίσεις που επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο όσο και στις διάφορες σελίδες του ιστότοπου.
Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στις ΗΠΑ να μετρούν τις αντιδράσεις των επισκεπτών στον Ιστότοπο και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους (για παράδειγμα, τον αριθμό των ανοιγμάτων μιας δεδομένης σελίδας και τις πληροφορίες που αναζητούνται), καθώς και τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη.
Ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και άλλους ιστότοπους χρησιμοποιώντας αυτές τις ετικέτες, να προετοιμάζει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τις Ηνωμένες Πολιτείες και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας και του Διαδικτύου.

δωρεάν αποστολή

Από 59€

14 ημέρες για να αλλάξετε γνώμη

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

100% ασφαλής πληρωμή

Stripe/PayPal / MasterCard / Visa